ลี & มาล    ปั่นรอบโลก โดยจักรยานนอนถีบ (Recumbent Trike)

เล่าเรื่องการเดินทางเป็นภาษาไทย         

Mal & Lee's Diary's
(
ภาษาอังกฤษ โดย มาล)

Guestbook
(
ติดต่อ ลี & มาล)
(
พิมพ์เป็นภาษาไทยได้)

รู้จัก ลี & มาล

จักรยานนั่งเอนถีบ                       

บันทึกการเดินทางปั่นผ่านประเทศต่าง ๆ ุลาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2552
1.  ประเทศออสเตรเลีย  (Australia)
2. ประเทศอังกฤษ (England)
3. ประเทศสก๊อตแลนด์ (Scotland)
4. ประเทศนอร์เวย์ (Norway)
5. ประเทศสวีเดน  (Sweden)
6. ประเทศเดนมาร์ค  (Denmark)
7. ประเทศเยอรมันนี  (Germany)
8. ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Natherlands)
9. ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium)
10. ประเทศฝรั่งเศส (France)
11. ประเทศสเปน (Spain)
12. ประเทศมอร๊อคโค (Morocco)
13. ประเทศสิงคโปร์  (Singapore)
14. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
15. ประเทศไทย (Thailand)
16. ประเทศลาว (Laos)
17. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
18. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

This page has been accessed      times.

All rights reserved.  Design: (c)  Mal & Lee